Met 'Kieswijzer Medische Hulpmiddelen' vraagt NEFEMED aandacht voor onderbelichte zorgthema's

In de verkiezingsperiode en erna is zorg een belangrijk politiek thema gebleken. Jammer genoeg was er vaak slechts aandacht voor een aantal specifieke onderwerpen, zoals het eigen risico. Daardoor is er te weinig gesproken over maatregelen die zorg structureel beter, doelgerichter en goedkoper maken.

Met deze Kieswijzer Medische Hulpmiddelen agendeert Nefemed, de Nederlandse Federatie van producenten, importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen, een aantal belangrijke maar onderbelichte zorgthema’s. Nefemed signaleert niet alleen, maar draagt ook oplossingsrichtingen aan en probeert daarbij de toegevoegde waarde van hulpmiddelen inzichtelijk te maken.

Want doordat wij gemiddeld steeds langer leven, zijn medische hulpmiddelen belangrijker dan ooit. Zij dragen namelijk concreet bij aan een beter leven, grotere zelfredzaamheid en meer mogelijkheden voor maatschappelijke participatie van miljoenen patiënten in Nederland. Hulpmiddelen vormen bovendien een steeds belangrijkere schakel in de oplossing van problemen in de zorg en houden de zorgkosten in bedwang.

De Kieswijzer kunt u hier lezen.

Terug naar het overzicht