Uitgave 'Gepersonaliseerde zorg'

Roelf van Run, directeur, en Iris van Bemmel, branchemanager, zijn voor de 'Gepersonaliseerde zorg' uitgave van Elsevier en Arts en Auto geïnterviewd. Vanuit de clusters Wondmaterialen en Continentiezorg - absorberend hebben zij de visie van NEFEMED nader uitgelegd.

Zo geeft Iris van Bemmel aan dat maatwerk nodig is in de wondzorg. Keuzes die gemaakt moeten worden op basis van evidence based practise, en dus aangepast aan de unieke situatie van de patiënt. Voor behandelaars betekent dit dat zij op basis van deskundigheid en onafhankelijkheid keuzes voor de patiënt kunnen maken.

Roelf van Run geeft in zijn interview aan dat NEFEMED voor een herziening van de methodiek van vergoedingen in de continentiezorg pleit. De huidige methodiek in de continentiezorg is de dagprijssystematiek: elke patiënt wordt ingedeeld in een profiel, waar een bepaalde dagprijsvergoeding aan vast hangt. In de praktijk zien we dat door dit systeem patiënten in de knel raken, omdat zij in verkeerde profielen terechtkomen, of omdat zij verkeerde materialen gebruiken.

Het interview met Iris van Bemmel over maatwerk in de wondzorg kunt u hier lezen.

Het interview met Roelf van Run over de financiering in de continentiezorg, leest u hier.

Terug naar het overzicht