publicaties

  Medische hulpmiddelen en technologie in breder perspectief

  • Contract for a Healthy Future pdf

   Eucomed publicatie. Een visie op de toekomst en bijdrage van medische technologie in Europa.

  • Maatschappelijke relevantie van hulpmiddelen pdf

   Onderzoek van TNO naar de kosten en baten van medische hulpmiddelen voor zowel patiënt en zijn omgeving als voor de economie en de samenleving.

  • Zwart-wit boek: Het moet anders in de zorg. Het kan anders in de zorg. pdf

   Drempels en witte vlekken bij de implementatie van innovaties en concrete voorstellen voor verbetering.

  Innovatie

  • Manifest over medische hulpmiddelen en technologie pdf

   Aandachtspunten voor de kabinetsperiode 2012-2016 voor betere, betaalbare en toegankelijke zorg.

  • Voorwaardelijke toelating van geneeskundige zorg tot het basispakket Zvw pdf

   Position paper met daarin de standpunten van Nefemed over de procedure van voorwaardelijke toelating.

  Samenwerking binnen de keten

  • Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) - Flyer pdf

   Toelichting op de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.

  • Gedragscode Medische hulpmiddelen 2017 pdf

   Volledige tekst van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen per 1 januari 2017.

  Veilige en betrouwbare technologie

  • Convenant veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis pdf

   Dit convenant gaat over de veilige toepassing van medische technologie in ziekenhuizen. Veilige toepassing betekent een veilig product, in handen van een getrainde gebruiker in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen.

  Incontinentie

  • Katheteriseren is maatwerk pdf

   Katheteriseren betekent een flinke impact op het leven van de patiënt. Hoe kan het juiste materiaal bijdragen aan zijn kwaliteit van leven?

  • Position paper on a patient-centred, affordable and sustainable system for incontinence* aids - Eucomed pdf

   Eucomed position paper over incontinentie. Het zet incontinentie in een breder perspectief.

  • Potentiële gevolgen van bezuinigingsmaatregelen op incontinentiematerialen – Pharmorapport pdf

   Het rapport geeft inzicht in de kosten van het gebruik van lichaamsgedragen incontinentiematerialen en de potentiële financiële gevolgen van bezuinigingen daarin.

  • Urinary continence in primary care pdf

   Proefschrift van Monique Du Moulin naar de eerstelijns zorg bij urine-incontinentie.

  Stomazorg

  • De zeven voorwaarden voor goede stomazorg pdf

   De ene stoma is de andere niet. Wat heeft de patiënt nodig qua zorg en materialen en hoe kom je tot de juiste keuze?

  • Access to Ostomy supplies and Innovation pdf

   Eucomed position paper over stomazorg en stomamaterialen.

  • Stomazorg is maatwerk pdf

   Iedere patiënt moet de zorg en materialen krijgen die voor hem of haar in zijn situatie noodzakelijk zijn. Dit position paper laat zien waarom stomazorg maatwerk is.

  Oogheelkunde

  • Oog voor het oog. Focus op oogheelkundige implantaten. pdf

   60 procent van de mensen in Nederland zijn aangewezen op visuele hulpmiddelen. Wanneer bieden oogheelkundige implantaten een oplossing?

  Wondzorg

  • Decubitus en incontinentie in breder perspectief pdf

   Zorgprofessionals en patiënten aan het woord over de meerwaarde van medische hulpmiddelen bij incontinentie en de behandeling van doorligwonden.

  • Behandeling van doorligwonden (proefschrift Meesterberends) pdf

   Samenvatting van het proefschrift van Esther Meesterberends over de behandeling van decubitus en Nederland en Duitsland.

  • Verkenning standaardisatie decubituszorg in de regio pdf

   Verkennend onderzoek door de Universiteit Maastricht naar de dagelijkse praktijk van wondbehandeling en het effect van een regionaal protocol.

  Dentale hulpmiddelen

  • Aandacht voor dentale implantaten pdf

   Welke ontwikkelingen zijn van belang bij dentale implantaten? En wat doen deze voor de patiënt?