Nefemed symposium "An agreement for a healthy future"

De kwaliteit van zorg is de laatste decennia aanzienlijk gestegen. Innovaties van medische hulpmiddelen en medische technologieën hebben hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Denkt u alleen al aan de precisie-instrumenten voor minimaal invasieve operaties, de (enorm verkleinde) pacemaker, comfortabele nauwelijks zichtbare stoma-zakjes of continentiematerialen waardoor mensen weer mee durven en kunnen doen aan allerlei dagelijkse activiteiten. En het lijkt erop dat deze ontwikkelingen, zeker in combinatie met ICT, hoogtechnologische materialen en biotechnologische componenten, blijven doorgaan.

Op het symposium stellen we de volgende vragen met u en de andere genodigden (t.w. Nefemed-leden, hun relaties, Kamerleden, ambtenaren, vertegenwoordigers van patiënten- en brancheorganisaties, instellingen en zorgverzekeraars) aan de orde:

  • Welke rol zouden medische hulpmiddelen en –technologiën moeten blijven vervullen?
  • Telt daarbij enkel de uitkomst op het gebied van gezondheid of spelen medisch-ethische dilemma’s ook een rol?
  • Is er een gezamenlijke en eensgezinde wijze van kijken naar de toekomst van medische hulpmiddelen en technologieën, oftewel ‘an agreement for a healthy future?

​Met bijdragen van:
David Ikkersheim, partner KPMG Healths & Life sciences en mede-auteur van het recente rapport over de juiste zorg op de juiste plek. Volgens Ikkerheim kan de juiste zorg op de juiste plek niet zonder MedTech. En van Christian Kromme, trendwatcher en auteur van het boek ‘humanification, go digital, stay human”. Kromme zal zijn inspirerende visie toespitsen op de ‘humanification of healthcare’. Het symposium wordt begeleid door Stefan Wijers, die niet alleen de sprekers bevraagt maar ook de aanwezigen prikkelt tot actieve deelname.

Afscheid Roelf van Run
Tijdens het symposium neemt Roelf van Run afscheid als directeur van Nefemed. Roelf heeft de afgelopen 30 jaar er voor gezorgd dat de meerwaarde van medische hulpmiddelen en –technologieën zichtbaar is geworden en dat Nefemed als gesprekspartner in de zorg op de kaart is gezet. Tevens kan kennis worden gemaakt met zijn opvolgster, Caroline Emmen.

Terug naar het overzicht