Procedurevergadering

Link naar agenda

O.a. ter behandeling van een brief van staatssecretaris Van Rijn d.d. 19 mei 2017 waarin de vaste Kamercommissie voor VWS over een aantal zaken wordt geïnformeerd, waaronder:

- Wijzigingen in het basispakker van de Zorgverzekeringswet per 2018;

- De Voortgangsrapportage voorwaardelijke toelating 2017 van het Zorginstituut Nederland. Het ZiN vraagt daarin aandacht voor een aantal knelpunten in de huidige vormgeving van de voorwaardelijke toelating.

Terug naar het overzicht