Wondbehandelingsmaterialen

Jaarlijks heeft circa een half miljoen Nederlanders te maken met complexe wonden die langdurige, intensieve en vaak pijnlijke behandeling vereisen. Voor de verschillende fasen van de wondbehandeling zijn uiteenlopende gespecialiseerde wondverzorgingsproducten nodig. De toepassing hiervan vereist diepgaande kennis van de behandelende professionals.

Ervaren wondbehandelaars herkennen de problemen die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van een wond en kunnen een verantwoorde inschatting maken van het verloop ervan. Hierbij passen ze bij iedere wondfase onder andere een ander wondverzorgingsproduct toe, omdat iedere fase van de wond nu eenmaal om andere actie vraagt. Bovendien nemen ze de algemene gezondheidstoestand van de patiënt in aanmerking, zodat ze daar in de wondbehandeling adequaat op kunnen reageren.


Gaan we voor gaas of blijven we verbinden?

Onder de campagnenaam 'Gaan we voor gaas of blijven we verbinden' vragen we de komende tijd aandacht voor de beschikbaarheid van wondverzorgingsproducten.

Bij de keuze van een wondverband moeten wondbehandelaars ook kijken naar de wensen en levensstijl van de patiënt. Hoe kan een wondverband ervoor zorgen dat de patiënt kan blijven doen wat hij hiervoor gewend was en aan welke kwaliteiten moet dit wondverband dan voldoen? Bij het beoordelen van wondverzorgingsproducten moet dus rekening gehouden worden met zowel de kwaliteit van het product als de toegevoegde waarde voor de gebruikers. Wij willen ervoor zorgen dat passende wondverzorgingsproducten beschikbaar blijven voor patiënten.

Lees hieronder interviews met ervaringsdeskundigen.

Artikelen

Wist u dat?

Cluster

Wondbehandeling

De leden van het Nefemed cluster wondbehandeling zijn fabrikanten en leveranciers van vele soorten producten die bijdragen aan behandelen van (complexe) wonden. Zij staan voor het belang dat een patiënt te allen tijde het adequate wondverzorgingsproduct voorgeschreven krijgt op basis van heldere en eenduidige voorschrijvingen als Richtlijnen en (indicatie)protocollen. Door te werken aan verkrijgen van inzicht in resultaten van behandeling van patiënten met materialen, zullen de kosten voor wondzorg in brede zin, beter beheersbaar worden. Die wondverzorgingsproducten zullen dan wel naar oordeel van de deskundige professional best passend en dus adequaat zijn in die fase van behandeling. De leden van het cluster staan achter het vaststellen van een landelijk gedragen ‘indicatieprotocol voor wondverzorgingsproducten voor mensen met een stoornis aan de functie van de huid’.

Publicaties

  • Sneller goede zorg scheelt veel, zeker als een wondspecialist meekijkt. pdf

    Download
  • Dé wondspecialist bestaat niet, daar is het vak te breed voor pdf

    Download
  • Geen patiënt of wond is hetzelfde, hoe test je dat dan goed? pdf

    Download