Lidmaatschap beëindigen

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Dit wil zeggen, dat moet worden opgezegd vóór 1 oktober van enig jaar wil beëindiging met ingang van het daarop volgende jaar worden geëffectueerd. Opzegging na 1 oktober betekent dat het lidmaatschap nog een jaar zal worden voortgezet. Na ontvangst van uw opzegging ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging.

U kunt uw opzegging sturen naar: Nefemed, t.a.v. het secretariaat, postbus 90154, 5000 LG TILBURG of mailen naar het secretariaat.