Aanvullende informatie m.b.t. no deal Brexit over etikettering

In de nieuwsbrief van afgelopen maandag en op de Nefemed website is de meest recent informatie voor medische hulpmiddelen en een no deal Brexit te vinden. In deze informatie ook de directe link voor het aanvragen van een ontheffing bij een no deal scenario m.b.t. CE-certificaten.

Aanvullende informatie m.b.t. etikettering en een no deal Brexit is te lezen in deze brief van Minister Bruins van maandag 8 april jl. Hij vermeldt een gedoogbeleid te gaan voeren m.b.t. producten waarop niet tijdig de etikettering is aangepast met het identificatienummer van de nieuwe Notified Body. M.a.w. producten waarvoor een nieuw EU27 CE-certificaat is verkregen maar waaraan de etikettering nog niet is aangepast mogen gedurende een bepaalde periode verhandeld worden (zie ook www.nefemed.nlonder nieuws).

Terug naar het overzicht