Achtergrond Nefemed-beleid over EUDAMED, uniforme dataset

Zorginstellingen vragen soms veel meer informatie op over medische hulpmiddelen dan wettelijk noodzakelijk is. Extramuraal is dit jammer genoeg al een redelijk gebruikelijk gegeven, terwijl we dit voor de intramurale markt proberen te voorkomen. We menen vaak waar te nemen dat de zorginstelling zelf niet goed weet wat er nu wèl en wat er nu niet bij hoort en men daarom besluit alles aan de fabrikant te vragen. Het levert veel werk op en is volgens onze leden een bron van verspilling. Het ter discussie stellen hiervan ligt soms lastig binnen de commerciële relatie tussen fabrikant en zorginstelling.

  1. Richting eindoplossing EUDAMED

Als EUDAMED af is, heeft “Europa” dit probleem opgelost. EUDAMED is de eindoplossing die deze kwestie voor eens en altijd goed afhandelt; het gezamenlijke einddoel, waar het NEFEMED-beleid bij aansluit.

  1. Tussenoplossing Uniforme Dataset

Echter, dat laat nog op zich wachten en het tijdpad blijft onzeker. Om die reden werkten we mee aan de uniforme dataset, als tussentijdse standaardisatie. Een beetje een lapmiddel, maar een poging de wildgroei wat te beperken. Voor intramuraal is hierbij duidelijk afgesproken dat fabrikanten zich mogen beperken tot de wettelijk verplichte velden. (We merken dat het belangrijk is dit te blijven herhalen.)

  1. Tussenoplossingen door derden?

We zien ook dat commerciële partijen de tussenoplossing als een kans zien en iets willen ontwikkelen. Dat was ook het idee van cluster Ortho in 2020 (“laten we samen online een inkoopdossier maken”), waarna we er bewust voor hebben gekozen dit niet op te pakken. Immers, we vrezen dat zulke tussenoplossingen, die alleen een kans zijn door de traagheid van het Europese totaalproces, zich nestelen. Dat is onwenselijk: de eindoplossing moet duidelijk in het vizier blijven. Commerciële partijen die dit probleem zien en aan oplossingen werken willen we actief attenderen op ons beleid in deze.

Wat gaan we doen?

  • Attendeer ons op commerciele partijen die dergelijke oplossingen aanbieden. We leggen dan contact met ze.
Terug naar het overzicht