Algemene Ledenvergadering Nefemed woensdag 1 december

Op woensdag 1 december van 15.30 - 17.00 uur staat de Algemene Ledenvergadering van Nefemed gepland. In eerste instantie stond deze gepland bij Sociëteit De Witte in Den Haag maar vanwege de huidige situatie rondom Covid-19 zal de bijeenkomst gehouden worden via Teams.

De planning is als volgt:

- Opening, welkom en vaststellen agend
- Ingekomen stukken en mededelingen
- Vaststellen begroting 2022
- Toekomst proces
- Terugblik op activiteiten 2e helft 2021 en toelichting op activiteiten 1e helft 2022
- Korte pauze
- Lezing door de heer Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren, Algemeen Directeur van de Topsector Life Sciences & Health
- Afsluiting

Leden kunnen zich nog steeds aanmelden door een mail te sturen naar info@nefemed.nl.

Terug naar het overzicht