ALV en ledenbijeenkomst “Iedere innovatie begint met een idee!” op woensdag 5 juni a.s.

Nefemed organiseert op woensdagmiddag 5 juni een bijeenkomst met als thema: “Iedere innovatie begint met een idee”.

Het thema innovatie lijkt voor de hand te liggen, maar hoe kunnen ideeën van “niets naar iets” groeien. Nefemed heeft daarom twee inspirerende sprekers uitgenodigd die hun ervaringen met innovatie graag met jullie delen.

Voor het thema gedeelte van de ALV kunnen wij de inspirerende sprekers Ralph Bouwman en Suzanne Verheijden aankondigen. Ralph Bouwman is verkenner innovatie bij het Albert Schweitzer ziekenhuis. Elke dag is hij bezig met de vraag: “Hoe ziet de zorg van overmorgen eruit?” Hij zal vertellen hoe dit binnen het ziekenhuis wordt aangepakt en geeft concrete voorbeelden van innovaties en anders denken.

Suzanne Verheijden is strategisch innovatie-adviseur bij ’s Heeren Loo. Zij ontdekte dat zorgprofessionals de basiskennis misten voor innovatie. Zij zal vertellen over het meerjarenprogramma digitale vaardigheden dat ze heeft ontwikkeld en nu samen met VWS in een landelijk actieprogramma uitrolt.

Voorafgaand aan de themabijeenkomst vindt de Algemene Ledenvergadering van Nefemed plaats.


Ralph Bouwman


Suzanne Verheijden


Meld u aan via de persoonlijke uitnodiging die u reeds heeft ontvangen.

Terug naar het overzicht