Nefemed informeert diverse patiëntenverenigingen over beschikbaarheid medische hulpmiddelen

beschikbaarheid medische hulpmiddelen

Nefemed informeert diverse patiëntenverenigingen over beschikbaarheid medische hulpmiddelenDiverse patiëntenverenigingen hebben de afgelopen weken richting Nefemed hun zorgen geuit over de beschikbaarheid van de medische hulpmiddelen die door hun leden worden gebruikt. Op basis van de survey die Nefemed periodiek uitzet, is het voor Nefemed mogelijk een beeld te krijgen van eventuele problemen met betrekking tot de productie en distributie van medische hulpmiddelen. Behoudens de beschermende hulpmiddelen, zijn er ten aanzien van de meeste medische hulpmiddelen die patiënten gebruiken (zoals stoma- en/of wondproducten of continentiematerialen) geen problemen te verwachten. Dit uiteraard onder voorbehoud van politieke beslissingen van de afzonderlijke landen en uitgaande van een gebruikelijke vraag naar producten. Patiëntenverenigingen hebben op basis van de survey informatie ontvangen over de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen. Nefemed hoopt hiermee de zorgen weg te kunnen nemen.

Terug naar het overzicht