BOH en de hulpmiddelenwerktafels

Het Bestuurlijk overleg Hulpmiddelenzorg (BOH) heeft in december 2021 opdracht gegeven aan het bureau Common Eye om de samenwerking rondom de hulpmiddelen platforms en het BOH te onderzoeken. Naar aanleiding van de interviews zijn er 3 verschillende werktafels opgestart. Deze week wordt de laatste werktafel afgerond en zal Common Eye haar adviesrapport maken.

Voorbeelden van een aantal zaken waarover gesproken is:

  • Hoe gaan we de samenwerking in de hulpmiddelen in de toekomst verder vorm geven. Welke partijen nemen deel, wat is de plek van de platforms en wie heeft welke rol.
  • Welke financieringsuitdagingen liggen er nog na livegang van de platform modules en welke aanbevelingen hebben we hierbij.
  • Hoe kunnen we zorgen dat innovatie mogelijk blijft binnen de modules.

Het volgende BOH is in oktober, het is de bedoeling dat er dan een adviesrapport ligt van de 3 werktafels. Rond die periode zal Nefemed ook een Cluster Overstijgend Overleg (COO) organiseren om samen dat rapport te bespreken.

Terug naar het overzicht