Brexit en douaneperikelen

In eerdere nieuwsbrieven is al uitgebreid stilgestaan bij de voorbereidingen die getroffen moeten worden met het oog op de a.s. Brexit per 1 januari a.s. Informatie hierover is ook te vinden op de site van de Rijksoverheid (o.a. het Brexit-loket). Door het Ministerie van VWS is Nefemed geïnformeerd over de lange wachtrijen die inmiddels ontstaan bij de grens. Mochten jullie hier problemen bij ervaren dan wel vragen hebben over de Brexit en de veranderingen die het teweeg gaat brengen, neem dan contact op met het bureau van Nefemed (info@nefemed.nl).

Terug naar het overzicht