Cluster Wondbehandeling schrijft een brief aan ZN

Als gevolg van het corona-virus constateren leden van Nefemed Cluster Wondbehandeling dat er minder verwijzingen zijn naar ervaren wondbehandelaars in de tweedelijnszorg of wondexpertise centra. Ook worden door de tweedelijnszorg of expertise centra minder behandelingen uitgevoerd. Dit komt mede door het afschalen van zorg tot enkel het verlenen van acute zorg, een lagere bezettingsgraad bij zorgorganisaties, de coronamaatregelen of de angst van patiënten om besmet te raken met het corona-virus (zorgmijding). Een mogelijk gevolg is dat hierdoor meer patiënten met wonden in de eerste lijn blijven, terwijl zij eigenlijk doorverwezen zouden moeten worden naar de tweede lijn. Dit zorgt voor verdere verhoging van de druk op de zorg in de eerste lijn.
Als gevolg van de beperkte mogelijkheden in deze corona-crisis verwachten experts een toename van het aantal secundaire en complex genezende wonden. Dit zou kunnen leiden tot een toename van verwijzing naar wondexpertise centra en/of tweedelijnszorg voor diagnostiek op een later moment. De zorgvraag van deze patiënten zal vermoedelijk zwaarder en ernstiger zijn als gevolg van een beperkte eerdere of uitgestelde behandeling. Ook het aantal complicaties zou kunnen toenemen, zodat patiënten langer noodzakelijke wondzorg nodig zullen hebben als zij na de corona-crisis weer gebruik kunnen maken van de gebruikelijke zorg.

Nefemed brengt deze problematiek met behulp van de verzonden brief bij ZN onder de aandacht. Met de brief informeert Nefemed ZN over de huidige situatie in wondzorg. De brief dient tevens als een waarschuwing voor de gevolgen van de beperkt beschikbare wondzorg als gevolg van het corona-virus.

Terug naar het overzicht