Deelname Nefemed aan paneldiscussie V&VN Stomaverpleegkundigen

Op 16 maart jongstleden vond het eerste webinar plaats van de Stomaverpleegkundigen van de V&VN, met als titel: Kennis delen op afstand. Tijdens dit webinar werd onder andere ingegaan op het geven van stomazorg op afstand door middel van een ‘slimme bril’. Daarnaast was ruimte voor kennisdeling via voorgedragen casuïstiek. Aan het eind van de webinar vond een paneldiscussie plaats over functioneringsgericht voorschrijven. Deelnemers aan dit panel waren: Regina Caron (Nefemed), Jan Hobbelen (Stomavereniging), Luc Knaven (FHI) en Karin van Nieuwkerk (V&VN). Aan de hand van stellingen gingen de panelleden over het onderwerp met elkaar in gesprek.


De kern van de boodschap die Regina namens Nefemed in de discussie heeft uitgedragen is dat het traject van het Stomaplatform is geslaagd als alle stomadragers toegang hebben tot een onafhankelijke zorgprofessional. Deze professional moet samen met de stomadrager de volledige vrijheid hebben om op basis van functioneringsgericht voorschrijven het juiste hulpmiddel te kunnen kiezen. Alleen door de inzet van kwalitatief goede hulmiddelen die passen bij de gebruiker, kom je tot doelmatige zorg. Als hiervan sprake is, dan kunnen fabrikanten blijven innoveren om zo de zorg steeds beter te maken. Dit kunnen we als Nefemed niet alleen. We blijven daarom met de partijen als de stomadrager en de zorgprofessional in gesprek om van hen te horen waar behoefte aan is. Vanuit deze positie zal Nefemed bijdragen aan het verbeteren van de stomahulpmiddelenzorg.

Terug naar het overzicht