Europese kaders voor effectief hulpmiddelenbeleid

Onze medische hulpmiddelen en technologie komen van internationaal werkende ontwikkelaars en producenten. Als we willen dat deze innovaties binnen bereik van Nederlandse patiënten blijven/komen, dan is het belangrijk dat we in Europa de kaders stellen en die in Nederland interdepartementaal en met alle veldpartijen uitwerken. De huidige onduidelijkheid, versnippering en het langs elkaar heen werken zorgt voor onrust en uiteindelijk voor verslechtering van het zorgaanbod. Dit geldt voor de zekerheid van levering en beschikbaarheid, voor de veiligheid en duurzaamheid én voor de vraaggestuurde innovatie van medische producten.

Lees hierover meer in onze brief voor het Commissiedebat Hulp- en Geneesmiddelenbeleid op 30 mei 2024.

Terug naar het overzicht