Evaluatie Transparantieregister Zorg en initiatiefwetsvoorstel Ploumen

In opdracht van het Ministerie van VWS is onlangs het Instituut voor verantwoord medicijngebruik (IVM) gestart met de evaluatie van het Transparantieregister Zorg, zowel voor wat betreft geneesmiddelen als voor medische hulpmiddelen.

Als een van de bestuursleden van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) zal Nefemed voor deze evaluatie geïnterviewd worden. Het interview zal plaatsvinden met Roland van Esch (bestuurslid GMH) en Caroline Emmen (plv. bestuurslid GMH). De resultaten van de evaluatie zouden vlak na de zomer beschikbaar moeten zijn. Op de agenda van de Tweede Kamer is pas voor 21 november het Transparantieregister Zorg geagendeerd. In de tweede of derde week van juli wordt wel al met een persbericht door het Transparantieregister Zorg zelf de gegevens over 2018 openbaar gemaakt.

Op de vraag van Nefemed om een gesprek over haar initiatiefwetsvoorstel voor een wettelijke register, heeft het Tweede Kamerlid mevrouw Ploumen aangegeven een dergelijk gesprek niet aan te gaan omdat het standpunt van Nefemed haar duidelijk is. Mevrouw Ploumen wacht met het voor advies voorleggen van haar initiatiefwetsvoorstel aan de Raad van State tot de evaluatie van het IVM.

Terug naar het overzicht