Functioneringsgerichte hulpmiddelen zorg (Kwaliteitskader)

In een brief die Nefemed recent naar de verschillende verkiezingsprogramma commissies van de politieke partijen heeft verzonden kwam het onderwerp "Functioneringsgerichte hulpmiddelen zorg (Kwaliteitskader)" aan bod.

Voor goede hulpmiddelenzorg voor patiënten en gebruikers is door het Zorginstituut Nederland (ZIN) het generiek kwaliteitskader opgesteld dat uitgaat van sector overstijgende zorg. Het Generieke Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg beschrijft wat goede hulpmiddelenzorg is door uit te gaan van functioneringsgericht voorschijnen. In de praktijk blijkt het opstellen van de kwaliteitsstandaarden voor patiënten echter niet zo gemakkelijk doordat samenwerkende partijen toch de kaders van het eigen functioneren niet los kunnen laten. Aangezien het generiek kwaliteitskader een essentiële randvoorwaarde is voor goede uitkomsten van zorg, vragen we aan de politiek om de invoering van dit kwaliteitskader te bevorderen.

Nefemed heeft van uw politieke partij daarbij nodig:

- Betrokken partijen te verplichten om de kwaliteitsstandaarden vóór eind 2021 af te ronden zodat deze door het ZIN kunnen worden vastgesteld.

Terug naar het overzicht