Handreiking en toolbox Compressiehulpmiddelenzorg - 'Kijk naar de patiënt en kijk wat mogelijk is'

De handreiking en toolbox Compressiehulpmiddelenzorg helpen zorgverleners in hun gesprek met patiënten over de hulpmiddelen. Onderdeel van de toolbox zijn interviews met zorgverleners en patiënten.

Karlijn Sterkenburg verteld in haar interview over haar ervaring als huidtherapeut; "Mijn advies is om je altijd in te leven in de patiënt. Kijk naar de patiënt en kijk wat mogelijk is. Breng eigenlijk de patiënt in kaart.
Want als het hulpmiddel niet geschikt is, dan zal iemand het niet dragen. Dat is niet goed voor de patiënten en de zorg zelf." Het hele interview met Karlijn, net als de toolbox, is hier te vinden.

Terug naar het overzicht