Help, wat is functioneringsgericht voorschrijven?

6 april 2018

Als je een stoma hebt, ben je gebaat bij stomahulpmiddelen die goed bij jou passen. Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe gaat het voorschrijven van stomahulpmiddelen in zijn werk? Sinds kort zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt. Het sleutelwoord is: functioneringsgericht!

Wat is het?
Functioneringsgericht voorschrijven wil zeggen: jouw functioneren staat centraal bij het voorschrijven van hulpmiddelen. Dus stel dat je door de stoma bepaalde dingen niet meer kan doen of op een andere manier moet doen, dan wordt daar een hulpmiddel bij gezocht dat dat probleem zoveel mogelijk oplost. Anders gezegd: dankzij het hulpmiddel kan jij je leven weer oppakken met zo min mogelijk barrières.

Is functiegericht hetzelfde als functioneringsgericht?
Nee. als je een stoma hebt, werken bepaalde functies niet goed meer. Hierdoor is het niet mogelijk om controle te hebben over bijvoorbeeld urine of ontlasting. Daarom is een hulpmiddel nodig. Het kan gebeuren dat je hierdoor functioneringsproblemen hebt en beperkt wordt in het uitoefenen van je werk of activiteiten. Deze functioneringsproblemen kunnen worden opgeheven door een adequaat functionerend hulpmiddel. Denk aan stoma-huidplaten en -zakjes en eventueel aanvullende hulpmiddelen.

Is dit iets nieuws?
Het nieuwe is vooral dat de afspraken hierover nu zijn vastgelegd in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland. Kern van die afspraken is dat jij als persoon centraal staat. Een stomaverpleegkundige die een hulpmiddel voorschrijft, kijkt dus verder dan alleen naar welk product het beste de ontlasting en urine opvangt. Er wordt ook gekeken of deze producten de oplossing zijn om je leven zoveel mogelijk te kunnen leiden zoals jij dat wilt.
Deze is te vinden op de website van Zorginzicht.

De afspraken zijn gemaakt tussen de Stomavereniging, stomaverpleegkundigen, medisch speciaalzaken, fabrikanten en zorgverzekeraars.

Terug naar het overzicht