Herstart reguliere zorg hart-/vaat patiënten

Nefemed heeft recent een brief verzonden naar verschillende partijen die betrokken zijn bij de herstart van de reguliere zorg voor hart-/vaatpatiënten. Daarbij kwam het onderwerp "Herstart reguliere zorg hart-/vaat patiënten" aan bod.

In de brief vraagt Nefemed als belangenorganisatie van fabrikanten en importeurs van medische hulpmiddelen en -technologieën onder andere aadacht voor het inzetten van behandelmethoden, arbeisdbesparende technologieën, op afstand monitoren van patiënten, het toepassen van een bloedvat hechting en het direct verrichten van aanvullende diagnostiek na acute opnames bij perifeer vaatlijden.

Lees hier de brief.

Terug naar het overzicht