Herverdeling beschikbare medische hulpmiddelen

Als branchevereniging van fabrikanten en importeur van medische hulpmiddelen en -technologieën is Nefemed direct betrokken bij het overleg dat het Ministerie van VWS organiseert over (het verdelen van) de beschikbare beschermende medische hulpmiddelen zoals mondkapjes, handschoenen, brillen en schorten. Door leden die deze beschermende- maar ook andere medische hulpmiddelen leveren wordt er alles aan gedaan om de vaste afnemers (zoveel als mogelijk is) te blijven leveren en mee te werken aan het afgesproken verdeelplan. Nefemed heeft veel waardering voor de wijze waarop en de grote inzet van alle betrokken ambtenaren en de Minister van VWS om de Coronacrisis het hoofd te bieden. Deze waardering geldt ook voor de vele artsen, verpleegkundigen, huisartsen en ambulance medewerkers die zorg bieden aan Corona patiënten.

Terug naar het overzicht