Hulpmiddelen niet altijd passend voor verzekerden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt signalen dat verzekerden niet altijd een hulpmiddel krijgen dat echt helpt of functioneel is. Ook komen er signalen naar voren dat verzekerden in acute situaties het hulpmiddel niet tijdig ontvangen. NZa verwacht dat zorgverzekeraars openstaan voor input van patiëntenverenigingen, verzekerden of zorgaanbieders, en zien graag dat de problemen worden opgepakt. Daarnaast zien zij dit als een voorwaarde voor passende zorg en invulling van de zorgplicht.

Lees hier de brief waarin een oproep wordt gedaan aan alle zorgverzekeraars.

Terug naar het overzicht