Nefemed: Hulpmiddelenwijzer voor (in)continentiehulpmiddelen beschikbaar

16 april 2018

Nefemed staat voor de best passende hulpmiddelenzorg voor alle patiënten en cliënten met (in)continentieproblemen. Van belang is dat elke patiënt ondanks zijn functioneringsprobleem zo goed als mogelijk moet kunnen blijven functioneren. Hier kunnen (medische) hulpmiddelen zeer veel aan bijdragen. Voorwaarde is dat gekozen kan worden voor best passende hulpmiddelen en daarbij behorende zorg. Dit betekent dat een patiënt samen met een deskundig behandelaar in goed overleg zijn/haar hulpmiddel met bijpassende zorg kan kiezen, dat deze keuze beschikbaar is en ook vergoed wordt. Dan gaat het systeem van ‘functioneringsgerichte hulpmiddelenzorg’ werken. Nefemed heeft zich samen met vertegenwoordigers van onder meer patiënten- en beroepsverenigingen ingezet voor de ontwikkeling van een module, waardoor die best passende oplossing valt onder de zorgplicht van de verzekeraar en deze ook afdwingbaar is bij alle partijen die betrokken zijn.

Klik hier voor het persbericht over de hulpmiddelenwijzer waarmee we hopen dat patiënten en cliënten de relevante informatie vinden, en zo de keuze van de hulpmiddelenoplossing kunnen maken.

Bron: Vilans

Terug naar het overzicht