Implementatie nieuwe regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR)


Nefemed is betrokken bij de implementatie van de nieuwe regelgeving voor medische hulpmiddelen (MDR) in Nederland. Het doel van de MDR is het vergroten van de patiëntveiligheid door strengere regels op het gebied van markttoelating en Post-Market Surveillance (PMS).

Het is hierbij van belang dat de marktoelating van nieuwe veelbelovende zorgtechnologieën niet vertraagd zal worden en innovaties toegankelijk blijven voor de patiënt.

Om tot een goede implementatie te komen heeft de Werkgroep PMS, bestaande uit vertegenwoordigers van fabrikanten, zorginstellingen en gemachtigden, het document ‘Vormgeven aan PMS’ opgesteld.

Lees hier meer over de veranderingen die tot stand komen door de MDR en PMS.

Terug naar het overzicht