Juiste zorg op de juiste plek

medische hulpmiddelen

In een brief die Nefemed recent naar de verschillende verkiezingsprogramma commissies van de politieke partijen heeft verzonden kwam het onderwerp "Juiste zorg op de juiste plek" aan bod.

Het huidige zorgaanbod sluit niet altijd aan bij de zorgbehoefte en de zorg moet anders georganiseerd worden, willen er over enkele jaren niet te weinig mensen beschikbaar zijn voor de zorg. De zorg moet zich voorbereiden op veranderen, samenwerken en kennisdelen. Door het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg naar dichterbij mensen thuis en zorg te vervangen door andere efficiëntere zorg.

Medische hulpmiddelen en technologieën zoals eHealth toepassingen vervullen een sleutelpositie bij de mogelijke vervanging van duurdere zorg en efficiëntere behandelingen. Daardoor liggen mensen minder lang in het ziekenhuis, kunnen zij eerder thuis revalideren en/of thuis (langer) behandeld kunnen worden. Maar ook andere medische technologieën en -hulpmiddelen spelen een rol bij het stimuleren van de juiste zorg op de juiste plek. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van kunstmatige intelligentie in een “mobility app” na een knieoperatie, waardoor de patiënt dezelfde dag naar huis mag en daar ‘gemonitord’ kan worden. Of de inzet van technologische ontwikkelingen die minder zichtbaar zijn zoals bij stoma- of incontinentiematerialen, bijvoorbeeld slimme incontinentiebroekjes.

Voorbeelden van smart care producten waardoor mensen langer zichzelf kunnen verzorgen zonder (of minder frequent) een beroep behoeven te doen op thuiszorg.
Centraal dient te staan de beste zorg voor de betreffende patiënt en daarmee de uitkomsten van de zorg. De huidige financiering van de zorg is onvoldoende uitkomstgericht en gedeeltelijk ook nog eens verdeeld over verschillende (zorg)domeinen. Daarmee wordt de juiste inzet van hulpmiddelen en technologieën niet of in ieder geval in onvoldoende mate gestimuleerd. M.a.w. gemist wordt een systematische kosten-batenanalyse bij de inzet van medische hulpmiddelen.

Nefemed heeft van u als politieke partij daarbij nodig:

  • Het wegnemen van de schotten tussen de verschillende (zorg)domeinen van de Zvw, WMO en Wlz en transparantie over de verschuiving van de 2e naar de 1e lijns- zorg, zodat de toegevoegde waarde en de uiteindelijke kosteneffectiviteit van de inzet van medische hulpmiddelen en -technologieën volledig benut kan worden en inzichtelijk is;
  • Het verbeteren van het innovatiebeleid in de zorg door een snelle(re) toelating op de markt en het stimuleren van procesinnovatie zodat er geen sprake kan zijn van stapeling van zorg(kosten).

Klik hier voor de Nefemed brief aan de verkiezingsprogramma commissies.

Terug naar het overzicht