MDR spreekuren op 31 maart en 20 april

Nog maar een paar weken te gaan en dan treedt op 26 mei 2021 de Medical Device Regulation (MDR) in werking na een jaar extra uitstel als gevolg van de impact van de Coronacrisis.
Vooruitlopend op deze datum organiseert Nefemed op woensdag 31 maart en dinsdag 20 april tussen 13.00-13.30 uur MDR-spreekuren. Doel is dat de leden – aan elkaar - vragen kunnen stellen over de MDR met betrekking tot zaken waar nu tegenaan gelopen wordt of waarover nog geen volledige duidelijkheid bestaat. Tijdens dit spreekuur is, naast leden van de commissie M&R, ook Erik Vollebregt (expert MDR bij Axon-laywers) aanwezig voor de beantwoording van alle vragen.

Terug naar het overzicht