Meerwaarde medische hulpmiddelen

In een brief die Nefemed recent naar de verschillende verkiezingsprogramma commissies van de politieke partijen heeft verzonden kwam het onderwerp "Meerwaarde medische hulpmiddelen" aan bod.


Medische hulpmiddelen en technologie zijn essentieel voor zowel de curatieve zorg als het maatschappelijk functioneren van patiënten en gebruikers: mede dankzij deze middelen kan de zorg (t.w. zorgprofessionals, thuiszorgorganisatie medewerkers maar ook mantelzorgers) goed en veilig functioneren. De beperkte beschikbaarheid van beschermende materialen in instellingen bij de bestrijding van het corona-virus, liet zien dat deze materialen niet alleen essentieel voor de zorg zijn maar ook zorgvuldig moeten worden ingekocht en beheerd. Hier ligt niet alleen een taak voor de zorginstellingen maar ook voor de producenten en leveranciers. Juist hun kennis is essentieel om te kunnen zorgen voor een gespreide productie, zowel vanuit het oogpunt van beschikbaarheid als transport en duurzaamheid.


Ook de veiligheid van medische hulpmiddelen zelf is een aandachtspunt. Veel hoog complexe technologieën kunnen pas na intensieve training toegepast worden: zo ook bij medische technologieën. Het inwerken en (regelmatige) begeleiding door de producent is noodzakelijk, zodat de veiligheid van de patiënt gegarandeerd wordt en de arts onder begeleiding ervaring opdoet en zijn kennis op peil kan houden.
Fabrikanten van medische hulpmiddelen laten hun meerwaarde zien doordat zij stelselmatig de producten aanpassen op de laatste inzichten en gedreven worden om patiënten de beste mogelijkheden te bieden voor een gezond en actief maatschappelijk leven dan wel voor kwaliteit van leven. Innovatie wordt in de praktijk (te) vaak bezien als slechts kosten opdrijvend. Daarbij wordt onvoldoende gekeken naar de kostenbesparing op de lange(re) termijn voor zowel de patiënt als de gehele samenleving en/of elders in de zorgketen.

Terug naar het overzicht