Memorabel jaar voor belangenorganisatie Nefemed en de aangesloten medische hulpmiddelenbedrijven.

Het jaar 2020 zal niet alleen voor Nefemed en de aangesloten lid-bedrijven, maar ook voor een ieder een gedenkwaardig jaar blijven. Want wie had kunnen vermoeden dat we geconfronteerd zouden worden met een eerste coronagolf in het voorjaar en een tweede golf in het najaar? Dat daarmee de wereld op zijn kop zou komen te staan en dat het Covid-19 virus naast de enorme impact op de zorg ook grote gevolgen met zich mee brengt voor de gehele maatschappij en de economie. De Coronacrisis heeft tot gevolg gehad dat Nefemed alle zeilen hebben bijgezet om ervoor te zorgen dat de benodigde extra (beschermende) medische hulpmiddelen geleverd konden worden. Zodat klanten als ziekenhuizen en zorginstellingen -juist in deze periode- hun zorg veilig konden blijven leveren. Daarnaast onderhielden de lid-bedrijven ook rechtstreekse contacten met patiënten die met vragen over hun medische hulpmiddelen of over de verkrijgbaarheid daarvan zaten. Bedrijven stelden eigen medewerkers in de gelegenheid om zich beschikbaar te stellen voor de ‘extra handen in de zorg’. Sommige Nefemed leden zijn ook geconfronteerd met een daling van hun omzet als gevolg van de aanzienlijke afschaling van de reguliere zorg. En hoewel in de loop van het jaar, zo rond de zomer, een deel van de zorg met betrekking tot bijvoorbeeld knie- of heupoperaties weer was ingehaald, was er ook in de laatste maanden van het jaar opnieuw sprake van enige afschaling van de reguliere zorg. Het zijn de inleidende woorden van het Nefemed jaarplan 2021 waarin de voorzitter Roland van Esch en directeur Caroline Emmen kort terugblikken op het afgelopen jaar. In het jaarplan geeft Nefemed ook een kijkje in de keuken bij welke activiteiten en ontwikkelingen de belangenorganisatie betrokken is. In 2021 blijft Nefemed tezamen met de bij haar aangesloten medische hulpmiddelenbedrijven bijdragen leveren aan de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van medische hulpmiddelen en -technologieën voor patiënten en gebruikers. Klik hier voor het Nefemed jaarplan 2021.

Terug naar het overzicht