Verbod op het sponsoren van zorgprofessionals voor het bijwonen van, door derde partijen georganiseerde, bijeenkomsten

Per 1 januari a.s. treedt voor alle Nefemed leden (en ook die Diagned en FHI) het verbod in werking dat een leverancier niet meer de kosten van deelname van een individuele zorgprofessional aan een door een derde partij georganiseerde bijeenkomst voor haar rekening mag nemen dan wel vergoeden.

Aanleiding om dit verbod op te nemen was dat deze bepaling wél in de Medtech Europe code of Ethical Business Practice stond, maar niet in de Nederlandse Gedragscode medische Hulpmidelen (GMH). Een groot deel van de leden van Nefemed, Diagned en FHI is ook rechtstreeks lid van Medtech Europe en derhalve al langer verplicht om zich aan dit sponsorverbod te houden. De Nefemed leden besloten vorig jaar tijdens een Algemene Ledenvergadering om het 'direct sponsoring verbod' via de verenigingsreglementen verplicht te stellen. Het direct sponsoring verbod zoals hiervoor beschreven staat opgenomen in het huishoudelijk reglement van Nefemed als toevoeging op de bepaling dat leden moeten voldoen aan de GMH. Voor Nefemed leden die al gebonden waren aan de Medtech Europe code of Ethical Business Practise verandert er per 1 januari a.s. niets. Immers zij zijn al aan verbod gehouden door hun rechtstreekse lidmaatschap van Medtech Europe. Voor Nefemed leden die geen rechtstreeks lid zijn van Medtech Europe gaat de direct sponsoring bepaling met ingang van 1 januari a.s. gelden. Deze regel geldt niet voor bijeenkomsten die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021 waarvoor voor 1 januari 2021 aantoonbare verplichtingen zijn aangegaan die zonder aanzienlijke kosten niet te annuleren zijn.

De leverancier mag overigens wel de organisator van een bijeenkomst sponsoren, mits de leverancier geen invloed heeft op de selectie van de deelnemende zorgprofessionals en aan de regels van de wet en de GMH wordt voldaan. Nefemed, Diagned en FHI informeren deze maand hun leden nogmaals over dit sponsorverbod dat met ingang van het nieuwe jaar in werking zal treden. Zij doen hierbij aan de overkoepelende organisaties binnen het GMH bestuur het verzoek om deze informatie met hun respectievelijke achterbannen te delen zodat ook zij op de hoogte zijn. Uiteraard zullen de leden in hun directe contacten met zorgprofessionals uitleggen dat zij vanaf 1 januari a.s. aan dit sponsorverbod gebonden zijn.

Terug naar het overzicht