Michiel van Campen in Nieuwskatern Forum

In 't kort, waar ligt uw prioriteit op dit moment?
'Vooral de impact van corona, al twee jaar lang natuurlijk. Wat betekent de uitgestelde zorg voor ons, bijvoorbeeld? Kijk, als er massaal knieoperaties worden uitgesteld, dan zorgt dat voor maatschappelijke kosten en omzetverlies bij onze leden, maar minstens zo belangrijk: voor veel mensen blijft de kwaliteit van leven achter.'

Klik hier om het hele interview te lezen.

Terug naar het overzicht