Minister Bruins kondigt nationale agenda MedTech 2020-2024 aan


Op 26 april heeft Minister Bruins zijn visie op medische technologie, die al eerder aangekondigd maar uitgesteld was, aan de Tweede Kamer gestuurd. Duidelijk is dat hij voor een meer proactieve en samenhangende benadering kiest van vraagstukken op het gebied van MedTech, waarvan hij vindt dat die tot nu toe nog gefragmenteerd in verschillende programma’s, akkoorden en actieplannen geadresseerd worden.

In zijn brief geeft hij aan een belangrijke rol weggelegd te zien voor de overheid om op alle stadia van de ‘levenscyclus’ van MedTech acties te ondernemen. Samen met alle belanghebbenden wil hij zich de komende tijd gaan richten op een 4-tal thema’s en die in acties uitwerken in de vorm van een “nationale Agenda MedTech 2020-2024.

Nefemed zal – tezamen met Firevaned, FMEzorg, FHI en Diagned, een gezamenlijke reactie op de visie opstellen waarbij vooral ook om betrokkenheid en actieve inbreng vanuit de MedTech bedrijven op deze nationale agenda verzocht wordt.

Terug naar het overzicht