Module Compressiehulpmiddelenzorg opgenomen in Register ZIN

De Module Compressiehulpmiddelenzorg is opgenomen in het openbaar register Zorginstituut Nederland (ZIN). Deze module beschrijft het proces van hulpmiddelenzorg voor alle cliënten die op basis van een medische diagnose en/of medische indicatie baat hebben bij compressiehulpmiddelenzorg, inclusief kinderen.

In 2015 heeft door ZonMw onderzoek plaatsgevonden over de kwaliteit van hulpmiddelenzorg. Dit rapport vormt de basis voor het inrichten van het bestuurlijk overleg hulpmiddelenzorg (BOH) en de platformen die ie daaronder hangen (stoma, continentie, diabetes, compressie en prothese). De Module Compressiehulpmiddelenzorg komt voort uit het platform compressie, Nefemed zit hier in de 2e schil en heeft een meeleesrol.

Meer informatie over de module vind je op de overzichtspagina van zorginzicht.nl.

Terug naar het overzicht