Nederlandse leden van MedTech Europe zijn vrijgesteld van de dubbele transparantieverplichting

Dat is het resultaat van de inspanningen van de gezamenlijke Legal & Compliance Commissie van Diagned en Nefemed.

Nederlandse leden van MTE die ook lid zijn van Nefemed of Diagned voldoen immers al aan deze transparantieverplichting doordat zij conform de regels van de GMH en het Transparantieregister Zorg handelen. MedTech Europe heeft vastgesteld dat de in Nederland sinds 1 januari 2021 geldende transparantieverplichtingen voldoende overeenkwamen met de verplichtingen uit de MedTech Europe Code. Het ‘dubbel melden’ behoort nu tot het verleden.
Op basis van verschillen op deze punten was eerder een dergelijke vrijstelling niet verleend. Nu de Nederlandse en Europese transparantieverplichtingen op verzoek van Diagned en Nefemed opnieuw tegen het licht zijn gehouden, is de conclusie dat de Nederlandse verplichtingen voldoende ver gaan zodat openbaarmaking binnen het systeem van MTE niet nodig is. De regels zijn gelijkwaardig, zo oordeelt MTE nu ook. Vanaf 1 januari 2022 is de vrijstelling van kracht.

Meer informatie is beschikbaar via (Frank Peusen, Nefemed) en Marie-Hélène Schutjens (Diagned).

Terug naar het overzicht