Nefemed ALV

Op woensdag 16 juni jongstleden vond de digitale algemene ledenvergadering van Nefemed plaats. Tijdens deze ledenvergadering is Michiel van Campen voorgesteld die als nieuwe directeur van Nefemed op 1 juni jongstleden is gestart. Naast een aantal vaste en verplichte agendapunten zoals het vaststellen van de jaarrekening, gaven diverse clusters en commissies een kijkje in hun keuken. De voorzitters namen andere leden mee in de stappen die in het afgelopen half jaar zijn gezet. Ook werden de issues benoemd die ons bezig houden en de daarmee samenhangende activiteiten voor de komende maanden.
Naast het formele gedeelte heeft de heer Wijma een lezing gegeven over passende zorg. Wijma ging dieper in op de doelen van het ZIN en daaruit bleek een wederkerige behoefte aan een samenwerkingsrelatie. Nefemed omarmt dat aanbod uiteraard, want verdieping van het HTA-vraagstuk is het doel van de werkgroep MA HTA
Het team van Nefemed gaat ervan uit dat de komende ledenvergadering in het najaar weer fysiek kan worden gehouden. Wij kijken er namelijk naar uit om jullie allemaal weer te ontmoeten en dan gezamenlijk een drankje te doen.

De eerstvolgende ALV staat gepland op woensdag 1 december.

Terug naar het overzicht