Nefemed benaderd voor deelname aan klankbordgroep rond ijzeren voorraad medische hulpmiddelen

Nefemed is door de kwartiermaker, die het Ministerie van VWS heeft aangesteld i.v.m. het aanleggen van een ijzeren voorraad PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen), gepolst voor deelname aan een klankbordgroep.
Momenteel heeft zich binnen het Ministerie van VWS een departementale stuurgroep gevormd, o.l.v. mw. R. van Diemen (DG curatieve zorg) rond het thema ijzeren voorraad. Het idee is om de stuurgroep voor te stellen (op 17 december) een klankbordgroep in te stellen, waarin deelgenomen wordt door koepelorganisaties van fabrikanten/leveranciers van medische hulpmiddelen, maar ook van (academische) ziekenhuizen, Actiz, GGD-GHOR.

Terug naar het overzicht