Nefemed betrokken bij Lessons Learned Corona

Op donderdag 13 augustus jl. heeft Nefemed (t.w. Caroline Emmen) deelgenomen aan de expertmeeting over beschermende medische hulpmiddelen, die VWS in het kader van “lessons learned corona” heeft georganiseerd. De afgelopen periode hebben meerdere expertmeetings van VWS plaatsgevonden en zijn ruim 100 deskundigen geraadpleegd. Het doel is te leren van de corona-aanpak tot nu toe om deze kennis in te kunnen zetten bij een eventuele tweede golf. Gesproken is, naast de beschermende middelen over testen, het dashboard, publiekscommunicatie, de impact van lockdownmaatregelen etc.

Eerder dit jaar had minister van VWS Hugo de Jonge een proces van lessen trekken aangekondigd en aan de Kamer toegezegd om vóór 1 september met een handzaam overzicht te komen van de belangrijkste maatregelen en de inzichten waarop die gebaseerd zijn. Gewerkt wordt thans aan een webpagina waar niet alleen de verslagen van de expertmeetings maar ook de verschillende position papers (o.a. van Nefemed) te vinden zullen zijn. Publicatie wordt rond 1 september a.s. verwacht.

Terug naar het overzicht