Nefemed deelname aan werkconferentie Medtech Agenda

Op 29 januari jl. vond bij het Ministerie van VWS de werkconferentie Nationale Agenda Medtech plaats.
Uitgenodigd waren betrokken organisaties van fabrikanten (o.a. Nefemed), patiënten, ziekenhuizen, ZIN, NzA en verzekeraars. Nefemed heeft tijdens de conferentie - tezamen met FME zorg - de workshop ‘de toegevoegde waarde van hulpmiddelen en technologie bij integrale zorg‘ begeleid.
Eerder heeft Nefemed - tezamen met de 6 andere brancheorganisatie uit de Medtech Alliantie - de Minister van een reactie op zijn visie op Medtech voorzien. Deze Medtech alliantie zal aanvullend (nogmaals) actiepunten en prioriteiten voor de Medtech Agenda aangeven.

Terug naar het overzicht