Nefemed dringt bij Kamerleden aan op rol en betrokkenheid voor MedTech fabrikanten bij juiste zorg op de juiste plek

Om een actieve bijdrage aan de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren, heeft Nefemed bij de Kamerleden van de commissie VWS aandacht gevraagd om de rol en betrokkenheid van fabrikanten van medische hulpmiddelen en -technologieën. Deze rol wordt namelijk in het rapport van de gelijknamige Taskforce en in de recente voortgangsbrief van Minister Bruins over de juiste zorg op de juist plek node wordt gemist. De Tweede Kamer heeft komende week een Algemeen Overleg over Eerstelijnszorg op de agenda staan, waarvoor o.a. de juiste zorg op de juiste plek is geagendeerd. Tevens heeft Nefemed in de brief aan de Tweede Kamer verzocht om het toelaten van veelbelovende innovaties te stimuleren en vertraging zoals die in de praktijk – door toedoen van het Zorginstituut Nederland -wordt ervaren zoveel mogelijk te voorkomen.

Klik hier voor de volledige brief aan de Tweede Kamer.

Terug naar het overzicht