Nefemed gelukkig met keuze minister VWS voor pilot horizonscan boven inzet sluis voor (dure) medische hulpmiddelen

Wij zijn gelukkig met de keuze van minister van Ark (VWS) voor een pilot Horizonscan in plaats van het inzetten van een sluis voor (dure) Medtech. Deze keuze heeft de minister gemaakt op grond van het Berenschot rapport ‘Een sluis voor toelating van Medtech middelen, een goed idee?’, dat op 22 februari verscheen.

In de aanbiedingsbrief van het Berenschot rapport aan de Tweede Kamer verwoordt de minister dat een sluis voor Medtech “relatief weinig meerwaarde biedt en vooral belemmeringen oplevert in de markt”. Vervolgens doet zij de aankondiging voor de start van een pilot met het Zorginstituut Nederland voor een horizonscan medische technologie. Nefemed heeft in het interview met Berenschot aangegeven de noodzaak voor een sluis voor (dure) Medtech, naast bestaande beleidsinstrumenten te missen. Tevens is gewezen op de vele praktische bezwaren om de sluisprocedure voor medische hulpmiddelen te gaan gebruiken.

Lees hier verder de volledige inbreng van Nefemed voor het Berenschot interview.

Terug naar het overzicht