Nefemed pleit voor betere samenwerking op gebied van toelating medische hulpmiddelen

26 november 2018

Maandag 26 november stond de uitzending van Radar in het teken van een groot onderzoek naar de medische hulpmiddelen industrie. Voor Nefemed, de brancheorganisatie van producenten, importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen en medische technologie, staat patiëntveiligheid voorop en daarom betreuren wij alle gevallen van (ernstige) bijwerkingen die veroorzaakt zijn door medische hulpmiddelen. Een systeem van samenwerking tussen fabrikanten, zorgverleners, patiënten en toezichthouders is de enige manier om oplossingen te bieden als er iets structureel mis gaat.

De medische hulpmiddelen branche is momenteel volop in beweging, aangezien er veel verbeteringen zijn ingezet. De nieuwe Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen is al vastgesteld en wordt gefaseerd ingevoerd. Nefemed staat volledig achter de strengere eisen die aan haar leden worden gesteld, o.a. rondom de toelating van nieuwe producten op de markt, het actief volgen van praktijkervaringen met hulpmiddelen en verbeterde transparantie voor patiënten en zorgverleners. Los van alle verbeteringen die al zijn ingezet vanuit de overheid en toezichthouders, zoekt Nefemed zelf ook actief naar manieren waarop de industrie zich kan verbeteren.

Transparantie rondom bijwerkingen

Een van de belangrijkste bezwaren die uit het onderzoek naar voren is gekomen, is het gebrek aan transparantie rondom bijwerkingen van medische hulpmiddelen. Als blijkt dat na de verplichte invoering van het Landelijk Implantaten Register, het Landelijk Meldpunt Zorg en het Meldpunt voor Bijwerkingen van Implantaten bijwerkingen van medische hulpmiddelen nog steeds onvoldoende transparant zijn, dan moet onderzocht worden wat wél kan zorgen voor voldoende transparantie. Nu blijkt dat 94,2% van alle meldingen van de fabrikanten zelf komt en dat artsen niet melden omdat er veel verwarring is over meldingsregels. Nefemed schrikt van deze cijfers en staat ervoor open om in samenwerking met de inspectie, zorgverleners en patiënten te onderzoeken hoe dit proces van melden verbeterd kan worden.

Noot voor de pers:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Caroline Emmen, directeur Nefemed, via 06-52454940.

Terug naar het overzicht