Nefemed verzoek aan Tweede Kamerleden: betrek medische hulpmiddelen (tijdig) bij herstart zorg

Aan de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS heeft Nefemed het verzoek gedaan om in het debat over het waarborgen en de herstart van de reguliere zorg medische hulpmiddelen te benoemen. Om vooral het belang van medische hulpmiddelen en een tijdige betrokkenheid van medische hulpmiddelenbedrijven bij de herstart van de reguliere zorg te bepleiten. Bij dit verzoek heeft Nefemed de twee brieven gevoegd die eerder verzonden waren aan verschillende stakeholders m.b.t. de herstart van de reguliere zorg. In de ene brief is de bijdrage genoemd die medische hulpmiddelenbedrijven kunnen leveren gelet op hun expertise over medische hulpmiddelen in het algemeen én over de belevering en bevoorrading bij een Europese/wereldwijde exponentiële vraag naar hulpmiddelen in het bijzonder. De andere brief betreft de herstart van zorg voor hart- en vaatpatiënten en het belang van de inzet van behandelmethoden die zo min mogelijk beslag leggen op de schaarse capaciteit en middelen in de zorg en die het aantal contactmomenten verminderen. Hiermee wordt de kans op (nieuwe) besmettingen kleiner en wordt de druk op zorgprofessionals verlaag. Klik hier voor de eerste brief en klik hier voor de tweede brief van Nefemed over de herstart van zorg.

Terug naar het overzicht