Nefemed verzoekt Kamerleden om af te zien van wettelijk register

In een brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS heeft Nefemed verzocht om de medische hulpmiddelensector het vertrouwen te geven en de gelegenheid om de transparantie van financiële transacties in de zorg door middel van zelfregulering te blijven regelen en af te zien van een wettelijk register.

De brief is opgesteld naar aanleiding van het evaluatierapport van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) over de eerste ervaringen van de hulpmiddelensector met het verbod op gunstbetoon en het Transparantieregister Zorg. Het IVM-rapport bevestigt het beeld dat Nefemed ook heeft dat fabrikanten sinds de inwerkingtreding van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) voortvarend aan de slag zijn gegaan met de regels over gunstbetoon (en sinds 2018 de beleidsregels gunstbetoon) en het melden van financiële relaties in het TRZ.

Klik hier voor de volledige Nefemed brief aan de Tweede Kamer.

Terug naar het overzicht