Nieuw Cluster Oogheelkunde in oprichting

De kans is groot dat begin van het volgende jaar Nefemed opnieuw een nieuw cluster toevoegt aan de organisatie, t.w. het Cluster Oogheelkunde. Eerder dit jaar is een nieuw Cluster Compressie gestart. Afgelopen week vond een eerste vergadering met vertegenwoordigers van 8 fabrikanten en importeurs van medische hulpmiddelen op het gebied van oogheelkunde plaats. Het initiatief hiervoor is genomen door 3 van de 8 aanwezige bedrijven die reeds Nefemed lid zijn, Alcon, J&J en Dorc, omdat een apart cluster voor deze categorie producten gemist wordt binnen de vereniging. Het belang van gezamenlijk optrekken rond de verschillende onderwerpen (MDR, GMH) en het opbouwen en onderhouden van contacten met stakeholders als de patiëntenvereniging(en) en de specialistenvereniging waren onderwerp van gesprek. Nog voor het einde zal duidelijk zijn met welke bedrijven het Cluster oogheelkunde van start zal gaan.

Terug naar het overzicht