Nieuwe bestuursleden René Kunkeler en Marjolijn Klaver

Op woensdag 5 juni zijn de leden van Nefemed bijeengekomen voor de algemene ledenvergadering (ALV). Op de ALV zijn de bestuursleden René Kunkeler (Marketing Director B. Braun Medical BeNeLux) en Marjolijn Klaver (Managing Director Johnson& Johnson Medical Devices) officieel benoemd.

Beide bestuursleden vertellen over hun motivatie om als nieuw bestuurslid deel te nemen bij Nefemed:


Marjolijn Klaver

“Nefemed is een grote en belangrijke belangenbehartiger voor de MedTech industrie, zeer actief en betrokken bij nationale en internationale netwerken en aangesloten bij de Europese koepelorganisatie MedtechEurope. De ontsluiting van en de connectie met deze stakeholders vind ik van cruciaal belang evenals samenwerking. Ik weet dat vanuit de historie Johnson & Johnson in de diverse werkgroepen en clusters binnen Nefemed vertegenwoordigd is. Binnen de veranderende zorgmarkt wil ik graag als bestuurslid op een ethische en compliant wijze bijdragen aan de ontwikkeling van de strategie en doelstellingen van Nefemed voor de aangesloten leden op het gebied van bijvoorbeeld wetgeving, toelating en gunstbetoon. Met altijd het belang van de patiënt in het oog, immers daar doen we het uiteindelijk allemaal voor”.


René Kunkeler

“Ik wil me graag kandidaat stellen omdat ik in mijn nieuwe rol als marketing director BeNeLux van dichtbij de veranderingen mee maak in de zorgmarkt. De verschuiving van intramuraal naar extramuraal, de technologische ontwikkelingen, de veranderende rol van patiënt/gebruiker, het betaalbaar houden van gezondheidszorg, compliance, de nieuwe MDR. Mooie en soms lastige uitdagingen voor bedrijven die zich in deze markt begeven. Daarin speelt een sterke belangenorganisatie een belangrijke rol! Vanuit mijn netwerk met Internationale collega’s wordt er vaak met veel interesse gekeken naar deze ontwikkelingen in Nederland, maar tegelijkertijd zie ik ook veel veranderingen en initiatieven in onze omliggende landen. Vanuit ons bedrijf hebben we te maken met een heel brede insteek in die zorgmarkt, zowel intramuraal, transmuraal als extramuraal.''


Nefemed heet hen van harte welkom!

Terug naar het overzicht