Nieuwe interim directeur Stomavereniging

Per 1 januari 2019 start Hans Sureveen als interim-directeur bij de Stomavereniging. Hij zal de werkzaamheden van Anne Braakman overnemen, die zich bijna tien jaar heeft ingezet voor de Stomavereniging.

Op 1 januari 2019 neemt mr. J.A. (Hans) Sureveen het stokje over. Hans Sureveen kent de wereld van patiëntenorganisaties en hun koepels. Hij was interim-directeur bij de Borstkankervereniging, procesbegeleider van de fusie van vier bloedkankerpatiëntenorganisaties en programma-ontwikkelaar en -directeur bij PGOsupport.

We willen Anne Braakman graag hartelijk bedanken voor haar betrokkenheid en waardevolle samenwerking. Nefemed zet de samenwerking met de Stomavereniging graag voort in de toekomst!
Lees hier het afcheidsinterview van Anne Braakman.

Terug naar het overzicht