Nieuwsbrief over hulpmiddelenwerktafels

Het Bestuurlijk overleg Hulpmiddelenzorg (BOH) heeft in december 2021 opdracht gegeven aan het bureau Common Eye om de samenwerking rondom de hulpmiddelen platforms en het BOH te onderzoeken. Er zijn drie verschillende werktafels opgestart, en wij zijn als producenten in alle drie de werktafels vertegenwoordigd. Nefemed werkt hierin samen met Diagned. De tijdsinvestering is behoorlijk intensief. Het volgende BOH is in september, het is de bedoeling dat er dan een resultaat ligt van de drie werktafels.

In bijgaande nieuwsbrief lees je in meer detail wat er besproken is de afgelopen sessies.

Terug naar het overzicht