Nieuwsbrief over hulpmiddelenwerktafels

Het Bestuurlijk overleg Hulpmiddelenzorg (BOH) heeft in december 2021 opdracht gegeven aan het bureau Common Eye om de samenwerking rondom de hulpmiddelen platforms en het BOH te onderzoeken. Er zijn drie verschillende werktafels opgestart, en Nefemed is als producent in alle drie de werktafels vertegenwoordigd. Nefemed werkt hierin samen met Diagned.

In bijgaande nieuwsbrief lees je in meer detail wat er is besproken in de afgelopen sessies.

Terug naar het overzicht