NVVC Procedure Innovatie

De NVVC Procedure Innovatie is eind april jl. vastgesteld in de ALV van de NVVC en daarmee nu als definitief document een te volgen procedure bij innovaties. De NVVC is met het opstellen van dit document van concept tot vaststelling ruim 1,5 jaar bezig geweest. Daarbij is een zorgvuldige procedure gevolgd met consultatie onder interne partijen (NVVC werkgroepen en commissies) en externe partijen (ZiNL, NZa, FMS, ZN, Harteraad, industriële partijen/Nefemed/FME). Veel partijen hebben de insteek en het doel van dit document en de procedure als positief gewaardeerd en waardevolle feedback gegeven. NVVC organiseert binnenkort een webinar voor de industrie waarin een toelichting wordt gegeven.

Terug naar het overzicht